01June, 2015
VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG XE CONTAINER

(Tiếng Việt) Nhằm hoàn thiện hơn chuổi cung ứng tích hợp logistics 3PL, NAVISGN đã đầu tư hệ thống xe tải và xe kéo container nhằm thực hiện công việc giao nhận vận chuyển hàng chuyên nghiệp.

Categories:TRUCKING
Read More