14August, 2015
Promotion of ocean freight: VIETNAM <--> KOREA, JAPAN, TAIWA, CHINA

Khuyến mãi cước tàu tuyến: VIỆT HÀN, NHẬT, ĐÀI, TRUNG

Categories:News
Read More
n6
13Decembers, 2014
Việt Nam cần xây dựng trung tâm logistics

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC Logistics được du nhập vào VN khoảng 20 năm nay. Mặc dù thu nhập từ logistics hiện đang còn thấp khoảng 2-4% GDP/năm (số còn lại khoảng 80% nằm trong tay các công ty đa quốc gia nước ngoài). Nhưng logistics có tốc tăng trưởng khá nhanh 20-25%/năm. Đây là […]

Author: admin
Categories:News
Read More
n5
13Decembers, 2014
Thị trường vận tải hàng hóa đi tìm sự cạnh tranh lành mạnh

Vì sao cao ngất ngưởng? Theo VIFFAS, nguyên nhân làm chi phí VTHH ở VN cao là do sự cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp (DN), hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém và chưa phù hợp, tính không đồng bộ của các phương tiện VTHH, và chưa […]

Author: admin
Categories:News
Read More
n4
13Decembers, 2014
Chuỗi cung ứng lạnh – tiềm năng phát triển ngành logistics Việt Nam

LỢI ÍCH CỦA CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH (COLD CHAIN) Chuỗi cung ứng lạnh là một khái niệm khá phổ biến ở các nước có nền nông nghiệp phát triển, được hiểu là các chuỗi cung ứng có khả năng kiểm soát và duy trì nhiệt độ thích hợp với các loại hàng hóa có yêu […]

Author: admin
Categories:News
Read More
n3
13Decembers, 2014
Logistics Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển!

Mặc dầu từ năm 2007 việc đổi tên cho Hiệp hội Hiệp hội Giao nhận Kho Vận Việt Nam (VIFFAS) đã được đặt ra, tuy vậy, ngày 4.1.2013 vừa qua, sau nhiều lần “trì hoãn”, Bộ Nội vụ đã có quyết định (1) đổi tên  thành Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), […]

Author: admin
Categories:News
Read More